Österstjernan Ry Integritetspolicy

Vi vill se till att du är tydlig med behandlingen av dina uppgifter. Denna integritetspolicy ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Detta uttalande ger den information som krävs enligt personuppgiftslagen (523/99) och EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) och berättar om Österstjernan Rys metoder för att behandla dina personuppgifter.

Varför samlar vi in ​​personuppgifter och hur lagras de?

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra lagstadgade skyldigheter i den mån det baseras på lag och officiella förordningar. Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Vi bestämmer datalagringsperioden enligt följande; de lagringstider som definieras av tillämplig lagstiftning, såsom förenings- och bokföringslagen, och det eventuella behandlingsbehov som följer av rättsliga förfaranden och utredningar. .

Hur skyddas dina data?

Österstjernan Ry har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. I praktiken innebär detta att dina personuppgifter kommer att skyddas i enlighet med uppgifternas känslighet och de risker som är förknippade med dem. Tillgången till personuppgifter är begränsad till de som behöver informationen. Personuppgifter är i låst tillstånd och elektronisk personlig information ligger bakom lösenord. .

Var får vi dina personuppgifter och till vem lämnas de ut?

Vi får dina personuppgifter direkt från dig i första hand. På Österstjernan Ry. kommer dina personuppgifter endast att behandlas av de utsedda personerna. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att överföras till finska myndigheter. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Finland. .

Småkakor

Vår webbplats använder cookies för att samla in information om antalet besökare på webbplatsen (Google analytics). Genom att använda Österstjernan webbplats godkänner du användningen av cookies. .

Du har rätt

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att rätta eller uppdatera felaktig eller ofullständig information om dig själv. I vissa situationer kan du begära att få radera dina personuppgifter från vårt register, till exempel när dina uppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in. Vi raderar sådan information från vårt register omedelbart, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta företagets dataskyddsombud. .

Att lämna in ett klagomål. Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter korrekt kan du kontakta dataskyddsmyndigheten och lämna in ett klagomål. Dina egna handlingar påverkar också. Skydda din integritet och andras integritet genom att vara försiktig när du skickar in din personliga och känsliga information.

REGISTRER: Österstjernan Ry, Laivasilta 8, 07900 Lovisa, 1756415-2
DATASKYDDSMÅL: Ordförande i föreningens styrelse
PERSONLIGHET OCH KONTAKTINFORMATION: Vi behandlar dina personanpassningar och kontaktuppgifter. Dessa inkluderar till exempel ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter.
LAGRINGSTID: Lagstadgade lagringstider för handlingar och personuppgifter från medlemstiden i föreningen.
INFORMATIONSKÄLLA: I första hand medlemmen själv.
DATAÖVERFÖRING / BEHANDLING: Personuppgifter kan överföras till finska myndigheter. Information kommer inte att överföras utanför Finland. I Österstjernan Ry. behandlas dina personuppgifter endast av de personer som utsetts för det.
SÄKERHET: Personlig information är i låst tillstånd och elektronisk personlig information ligger bakom lösenord.
RÄTTIGHETER: Medlemmen har rätt att få tillgång till och uppdatera sina egna personuppgifter.

NOTERA! GENOM ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT FÖRBINDAR DU DU ATT FÖLJA DATASKYDDSINSTRUKTIONERNA OCH ACCEPTERA ÖSTERSTJERNAN Rys INSTRUKTIONER FÖR DATASKYDD OCH GE UPP RÄTTEN ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER UNDER DE VILLKOR SOM REGISTRERAS