Historia och berättelse

Paketyachten Österstjernan seglade mellan 1815 och 1848 på sträckan Lovisa - Stockholm med både passagerare och gods. Det traditionella segelfartyget, byggt enligt sin historiska modell, erbjuder atmosfären från det förflutna och lugna resor för dagens sjömän.

Fartygets hemmahamn är Loviisa Laivasilta och därifrån anordnar Österstjernan medlems- och ungdomsseglingar. Seglingarna utförs som underhållsarbete av medlemmarna i Österstjernan ry, liksom underhållet av fartyget.

Teknisk information

Längd: 21,6 meter
Bredd: 6,2 meter
Djup: 1,9 meter
Vikt: 50 ton
Segel: Klyyvari, fock och kahveli storsegel, totalt 277 m²
Passagerare: 25 personer + besättning
Sovplatser: 16 + 2
Motor: 160 hk Volvo Penta
Registrering: yacht

Svenskt fartyg från 1800-talet

I början av 1800-talet sköttes gods- och passagerartrafiken i Östersjöregionen främst av små fartyg kallade sumpu- och paketyachter. Namnet Sumpu kom från syftet med fartygen: de användes för att ta levande fisk från kustområden till städer.

Efter hand började hytter byggas i sumparna nära centrumfartyget och de började även användas för passagerartrafik. Senare byggdes större jollar med bara torra utrymmen och dessa började kallas paketjakter.

Österstjernan var just ett sådant skepp. Det byggdes i Jakobstad 1813-1814 och i juli 1814 seglade kapten Gustaf Lundström fartyget till Åbo, där det registrerades. Redan nästa sommar köptes dock skeppet av köpmannen Magnus Johan Kyander från Lovisa.

Fartygsbyggnadsarbete

Den 5 februari 2002 beslutade Lovisas stadsstyre att lämna över stockar från stadens skogar för att användas som byggvirke för fartyget. Båtdesignern Eivind Still från Jakobstad hade ritat linjeritningarna och lovade att göra bågtabellerna. I mars 2002 påbörjade varvsbyggaren Lasse Kiiski det förberedande arbetet. Bygget av Kaarte startade under hans ledning i början av april 2002.

​Kölläggningen utfördes på byggplatsen i Laivasilla den 25 augusti 2002. Installationen av fören började omedelbart och samtidigt började man bygga en hall med brädväggar för att skydda fartyget.

Efter att ha rest bågarna började konstruktionen av skrovet och däcket. Däcket färdigställdes i mars 2004 och skrovets sista planka fästes den 7 juni 2004. Samtidigt genomfördes skrov- och däcksdäck i mars-juni 2004. Hösten 2004 genomfördes fartygets inredningsarbeten och byggandet av räcket påbörjades, som blev klart under våren 2005.

​Sommaren 2005 genomfördes installationen av maskinen, utrustningsinstallationerna och ytbehandlingen av ut- och insidan av fartyget. Fartyget sjösattes i augusti 2005. Därefter återstod byggandet av riggen och inköp av segel och utrustning. Fartyget färdigställdes i seglingsskick sommaren 2006.