Egen segling?

Vi gör fritidsseglatser för föreningar och företag. Dessutom har vårt fartyg den mest intressanta miljön för privata fester, släktträffar etc.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en segling som passar just dig! Om du vill kan du till exempel föreslå ett lokalhistoriskt tema, en sälexkursion eller ett eget resemål som till exempel Rankö eller Orrengrund.

Produktserie: Boka en segling