Österstjernans föreningsmedlemskap

Flera dussin entusiastiska seglare är engagerade i Österstjernan-skeppets seglingsverksamhet. Deras arbetsuppgifter varierar från fartygets däcksman, fartygsoperatör, service- och underhållspersonal till föreningens sekreterare och fartygets skeppare.

Stig ombord om du är intresserad av de mångsidiga aktiviteterna på skeppet Österstjernan.
För de aktiva besättningsmedlemmarna ordnar vi kontinuerlig skolning till de olika uppgifterna. Ditt medlemskap börjar gälla så snart du har betalat medlemsavgiften.

Välkommen till en pigg sjöbesättning och intressanta uppgifter.