Österstjernan Ry tietosuojaseloste

Haluamme varmistaa, että olet selvillä tietojesi käsittelystä. Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle tietoa siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tässä selosteessa annetaan henkilötietolain (523/99) ja EU:n tietosuoja-asetuksen ( EU 2016/679) edellyttämät tiedot sekä kerrotaan Österstjernan Ry:n tavoista käsitellä henkilötietojasi.

​ Miksi keräämme henkilötietoja ja kuinka niitä säilytetään?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvollisuuksiemme perusteella siltä osin, kuin se perustuu lakiin ja viranomaismääräyksiin. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. Määritämme tietojen säilytysajan seuraavanlaisesti; soveltuvan lainsäädännön, kuten yhdistys- ja kirjanpitolain määrittelemät säilytysajat sekä mahdollinen oikeudenkäynneistä ja tutkinnasta johtuva käsittelytarve. ​

Miten tietosi on suojattu?

Österstjernan Ry on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietosi suojataan tietojen arkaluontoisuuden ja niihin liittyvien riskien edellyttämällä tavalla. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niille, jotka tietoja tarvitsevat. Henkilötiedot ovat lukitussa tilassa ja sähköiset henkilötiedot salasanojen takana. ​

Mistä saamme henkilötietosi ja kenelle ne luovutetaan?

Saamme henkilötietosi ensi sijassa suoraan sinulta. Henkilötietojasi käsittelee Österstjernan Ry.ssa vain siihen nimetyt henkilöt. Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi saatetaan siirtää Suomen viranomaisille. Henkilötietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle. ​

Evästeet

Sivuillamme käytetään evästeitä (cookies), joilla kerätään tietoa sivuilla kävijöiden määristä (Google analytics). Käyttämällä Österstjernan-sivustoa annat hyväksymisesi evästeiden käytölle. ​

Oikeutesi

Sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi, joita käsittelemme. Sinulla on oikeus korjata tai päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Tietyissä tilanteissa voit pyytää poistamaan henkilötietosi rekisteristämme, kuten esimerkiksi silloin, jos tietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, mihin ne on kerätty. Poistamme tällaiset tiedot rekisteristämme heti, ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tiedot. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä yhtiön tietosuojavastaavaan. ​

Valituksen tekeminen. Jos emme mielestäsi ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen. ​ Myös oma toimintasi vaikuttaa. Suojaa omaa yksityisyyttäsi ja muiden yksityisyyttä noudattamalla varovaisuutta henkilötietojesi sekä arkaluonteisten tietojesi toimittamisessa.

REKISTERINPITÄJÄ: Österstjernan Ry, Laivasilta 8, 07900 Loviisa, 1756415-2
TIETOSUOJAVASTAAVA: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
YKSILÖINTI- JA YHTEYSTIEDOT: Käsittelemme yksilöinti- ja yhteystietojasi. Tällaisia ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystietosi.
SÄILYTYSAIKA: Asiakirjojen lakisääteiset säilytysajat ja henkilötiedot yhdistyksen jäsenyyden ajalta.
TIETOLÄHDE: Ensisijaisesti jäsen itse.
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN / KÄSITTELY: Henkilötietoja voidaan siirtää Suomen viranomaisille. Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle. Henkilötietojasi käsittelee Österstjernan Ry.ssä vain siihen nimetyt henkilöt.
SUOJAUS: Henkilötiedot ovat lukitussa tilassa ja sähköiset henkilötiedot salasanojen takana.
OIKEUDET: Jäsenellä on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa ja päivittää niitä.

HUOM! MAKSAMALLA JÄSENMAKSUSI SITOUDUT NOUDATTAMAAN TIETOSUOJAOHJEITA JA HYVÄKSYT ÖSTERSTJERNAN Ry:n TIETOSUOJAOHJEET SEKÄ LUOVUTAT OIKEUDEN KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJASI REKISTERISSÄ MAINITUIN EHDOIN